PROSOCHÉ

 

Vědomá pozornost přítomnému okamžiku.

 

Ačkoli si nemůžeme vybrat, co se nám stane, můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme.“

                                                                                                                                                                      Epiktétos

Duševní hygiena a psychoterapie

    Tak, jako potřebuje pravidelnou a důkladnou hygienu naše tělo, je třeba stejnou péči věnovat i našim psychickým silám, naší duši, nebo chcete-li naší mysli. Proto jsou tyto stránky jsou věnovány duševnímu zdraví člověka. 

   Pravidelnou starostí o své duševní zdraví, duševní hygienou, lze vyřešit mnoho našich problémů, předcházet jim a samozřejmě, že tak činíme mnohdy i zcela intuitivně. Ne vždy to však postačuje, nebo nevíme jak na to a v tom případě je vhodné vyhledat pomoc nebo jen inspiraci. Součástí péče o duši může být i vlastní sebepoznání a porozumění vlastní životní zkušenosti, která je součástí našeho aktuálního prožívání a starostí. Můžeme vám pomocí prostřednictvím rozhovoru, který bude nehodnotící a lidský, relaxace, hypnózy, výkladu snů, tedy starých a dodnes osvědčených metod. 

   

 

Martin Petrovský

Neurolog a psychiatr

Oldřich Jirsa

Psychoterapeut

Dagmar Valuchová

Psychoterapeut

Marie Tláskalová

Psychoterapeut

Miroslav Vanka

Psychoterapeut

Epimeleia - kurs existenciálního myšlení

  V dnešní době, kdy světu vládne věda a technika, se stále více zapomíná na existenciální základy člověka. Platonův termín péče o duši nejlépe vystihuje , co to vlastně je odsunuto do pozadí.  To, co náš život určuje není jen biologická podstata témat jako jsou zrození, radost, smutek, láska, stárnutí, nemoc, smrt. I tato mají svůj existenciální rozměr, ale jsou i další, která tvoří člověka jako plně sebereflektující bytost, svoboda a odpovědnost, dobro a zlo, vina a odpuštění, pravda, utrpení, život v celku. V péči o duši nám jde o to, čemu by pozornost k ní měla vést, tedy k moudrosti, k radosti ze života, která přetrvá i v tváří v tvář nejistotě a strachu. 

   Chceme tento přístup nabídnout lidem, které osloví chybějící péče o duši ve jejich životě, lidem, kterým téma může otevřít nové cesty na jejich životní pouti. Lidem, kterým by téma pomohlo v práci, psychoterapeutické, duchovní.

   Inspirací nám je Phdr. Leoš Horák se svým kursem existenciální propedeutiky, který již ve své práci nemůže pokračovat.

Sídlo:  Budečská 35  Praha 2   Vinohrady
V centru Prahy, 5 min. od stanice MHD Nám. Míru

Telefon

+420 777 303 272

E-mail

info@prosoche.cz

Facebook

www.facebook.com/prosoche.cz/