Psychologie

Články kategorie Psychologie

Hagioterapie v praxi

Hagioterapie je forma skupinové existenciální psychoterapie, která je otevřená tvořivé tématizaci spirituality a transcendentna. Pracuje s předpokladem, že příběhy Bible a příběhy lidského života se vzájemně interpretují a zrcadlí. Samotný termín hagioterapie je slovo složené ze 2 řeckých slov: hagios = čistý, svatý, posvátný a therapie = péče, léčba. Hagioterapie se nesnaží o teologický výklad Bible, ale pracuje s obsahy psychickými, s tzv. existenciály, které jsou...

Co je Daseinsanalýza

Daseinsanalýza je fenomenologicky laděný směr, vycházající z existenciální filozofie Martina Heideggera. Orientuje sa na vnitřní zážitkový svět jedince, vychází z faktu člověka „ bytí ve světě “. Chce být cestou k pochopení lidské existence – pomoci klientovi pochopit a uskutečnovat jeho existenci. Význam člověka není v tom, čím byl v minulosti, nýbrž v tom, čím je nyní. Zdůrazňuje se jedinečnost a neopakovatelnost osobnosti klienta...