Knihovna

Články kategorie Knihovna

Max Scheler – Můj filosofický pohled na svět

  Vydal Vyšehrad 2003. Úvodní studii napsal Ivan Hodovský, má 106 stran. Patří k nejvýznamnější myslitelům 20. století. Aplikoval fenomenologii na etiku. Oproti tendencím etiku formalizovat a racionalizovat, zdůrazňuje obsah hodnot a jejich neuvěřitelnou schopnost přežívat v proměnách času. Ústředním tématem jeho etiky jsou city, které též podrobuje fenomenologické analýze. Česky vyšel v r. 1919 esej Na obranu lítosti, 1937 Filosofický světový...