Spiritualita

Články kategorie Spiritualita

Spiritualita nebo religiozita

Spiritualita je v současné době často zmiňované téma, které je na pomezí teologie, filosofie a kulturní historie. Pojem „spiritualita“ pochází z latinského „spiritualis“ ( = duchovní), odvozeného od „spiritus“ (dech, nebo duch). Dech je pokládán za projev, ba i princip života. Co dýchá, je živé. V tomto smyslu by „spirituální“ bylo vše živé, tedy vše, co podle filosofické tradice má zdroj pohybu (změn)...