Filosofie

Články kategorie Filosofie

Eugen Fink – Bytí, pravda, svět

Oikomena 1996, přeložil Jakub Čapek.   Vztah člověka k vědě a filosofii Člověk není jakožto člověk již zasazen do vědy. Věda je určitá dějinně uskutečněná možnost člověka evropského. Člověk nem usí existovat v prostoru vědy. Vita activa, vita contemplativa. Všichni lidé od přirozenosti touží po poznání. Arist. Věci o sobě a věci pro nás. K lidskému filosofování patří patrně vždysžírající neklid propastných pochyb...