Epimeleia - kurz existenciálního myšlení

   V dnešní době, kdy světu vládne věda a technika, se stále více zapomíná na existenciální základy člověka. Platonův termín péče o duši nejlépe vystihuje , co to vlastně je odsunuto do pozadí.  V našem kursu se mu chceme věnovat promýšlením existenciálních motivů v dílech filosofů  Herakleita, Platona, Plotina, Heideggera, Patočky, Lévinase, Gadamera a mnohých dalších. Metodou jejich uchopení nám je filosofická hermeneutika. To, co náš život určuje není jen biologická podstata témat jako jsou zrození, radost, smutek, láska, stárnutí, nemoc, smrt. I tato mají svůj existenciální rozměr, ale jsou i další, která tvoří člověka jako plně sebereflektující bytost, např. svoboda a odpovědnost, dobro a zlo, vina a odpuštění, pravda, utrpení, život v celku, transcedence. 

   Současně tato témata chceme též prožít meditačně po vzoru nejen východních duchovních tradic, které s těmi našimi sdílí stejný cíl, tedy Budhismu a Zenu, ale i vlastních tradic antických duchovních cvičení a křesťanské mystiky. Podobným shledáváme i přístup básnický. Budeme se setkávat společně s texty, které vznikly během čtyř tisíc let. Nejde nám ale o další hromadění informací. V péči o duši nám jde spíše o to, čemu by pozornost k ní měla vést – k moudrosti, k radosti ze života která přetrvá i v tváří v tvář nejistotě a často i strachu. Člověka vnímáme jako nerozdělitelný celek možností ve smyslu Dasein. Nemělo by se jednat  jen o suchopárné přednášky, ale společné a tvůrčí zamyšlení nad tématy a autory.

   Chceme tento přístup nabídnout lidem, které osloví chybějící péče o duši ve jejich životě, lidem, kterým téma může otevřít nové cesty na jejich životní pouti. Lidem, kterým by téma pomohlo v práci, psychoterapeutické, duchovní.

   Jde o dvouletý kurz inspirovaný řeckou filosofií a jejím hledáním pravdy. K ní dostávalo přátelským rozhovorem na Agoře, v Akademii ale i jinde. Nikdo neměl navrch, dialog samu pravdu ukazoval.

   Inspirací nám je Phdr. Leoš Horák se svým kurzem existenciální propedeutiky, který již ve své práci nemůže pokračovat.