Psychoterapie a poradenství

   Většina lidí se během svého života ocitne v situaci, kdy neví jak dál. Cesta, po které jsme dosud šli se ztratila v krajině kterou neznáme. Novou cestu můžeme hledat také v situaci, kdy jsme se opět ocitli na stejném místě a točíme se v kruhu. To však neznamená slabost, jak si mnoho lidí myslí, ale spíše jejich lidskost, citlivost a vážnost jejich rozhodování. V takových situacích vám nabízíme pomoc. Prvořadým cílem psychoterapie je vytvoření bezpečného a nehodnotícího prostoru pro rozhovor o všem co ovlivňuje náš život a nalezení vlastní smysluplné cesty životem. Psychoterapie je způsobem sebepoznání, proto je více zaměřena na poznání toho, co utváří naší osobnost a zkušenost. Nebudeme vás diagnostikovat, dodržujeme etická pravidla naprosté mlčenlivosti a důvěrnosti. Způsob práce a její délka vychází z konkrétní situace klienta, od krátkodobé poradenské formy u jasněji definovaného požadavku až po dlouhodobou psychoterapii nebo provázení obtížnými životními situacemi. Usnadníme vám porozumět situaci, orientovat se ve vašem životě a najít jinou cestu, novou krajinu a nebo s vámi vydržíme čekat na lepší počasí. Pomoci můžeme v problémech, které vymezují následující otázky.

- jste v těžké situaci a nechcete v tom být sám?

- ocitli jste se ve slepé uličce a nevíte jak dál?

- máte problémy v rodině a rádi by jste se o ně podělili? 

- řešíte konflikty v práci?

- trpíte nespavostí a chcete to změnit ?

- trpíte úzkostmi a rádi by jste se jich zbavili?

- doléhá na vás stres, únava, vyčerpanost?

- cítíte smutek, samotu a zoufalství?

- máte psychické nebo psychosomatické potíže ?

- nikdo vás nechápe a nerozumí vám ?

- nenacházíte smysl a nevidíte řešení?

- chcete se sebou něco dělat ? 

- chcete lépe porozumět sobě a druhým ?