Vybraná témata setkání

 1. Filosofie - postoj k životu nebo racionální diskuse.
 2. Kdo, nebo co, je člověk - konflikt přírodních a humanitních věd?
 3. Fenomenologie a hermeneutika 
 4. Filosofická hermeneutika - Heidegger, Gadamer
 5. Vznik člověka jako existence - Stvoření světa, Epos o Gilgamešovi.
 6. Cesta hrdiny - Illias a Odyseia
 7. Doba osová - Přechod mezi mýtem a logem.
 8. Protiklady - Anaximandros.
 9. Logos - Herakleitos.
 10. Rozum - Parmenides.
 11. Sokrates - Ježíš antické doby?
 12. Platon - hlavní dialogy (např. Kritias, Timaios, Thaitetos).
 13. Platon Jeskyně - vznik idejí.
 14. Platon - Ústava, Epimeleia.
 15. Vznik metafyziky - Aristoteles.
 16. Jak žít - filosofické školy Antiky
 17. Stoicismus - Prosoché.
 18. Plotinos - filosofie pro mystiky.
 19. Filosofický úžas a bázeň Boží. Souboj a srůstání Řecké filosofie a Hebrejského myšlení.
 20. Příběh Bible - Křesťanství.
 21. Jób - utrpení spravedlivého člověka.
 22. Pomíjivost, samá pomíjivost, pravil Kazatel.
 23. Východní inspirace - Budhismus a Zen.
 24. Mystika. Blízkost východního a západního myšlení - Mistr Eckhart, Mistr Dógen
 25. Bytí či nebytí - Hamlet, Sonety, Shakespeare.
 26. Existencialismus - Kierkegaard
 27. Nihilismus - Nietzsche
 28. Absurdita - Camus, Sartre.
 29. Existenciální filosofie  -  Jaspers, Marcel.
 30. Existencialismus v próze - Dostojevský, Camus
 31. Bytí ve filosofii - Heidegger.
 32. Bytí v poesii - Hölderlin, Holan.
 33. Přirozený svět - Patočka.
 34. Konec filosofie a úkol myšlení.
 35. Filosofie a psychoterapie - Frankl, Grün.
 36. Filosofie a psychoterapie - Yalom, Binswanger.