Skupinová psychoterapie                        

Kurz Epimeleia

 

Kontakt:    dita.vejdelkova@da-psychoterapie.cz

 

Martin Petrovský

Vzdělání:

LF UK Praha

Atestace Psychiatrie a Neurologie 

Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně pod vedením doc. PhDr. O. Čálka a MUDr. Z. Pinďákové

Pracuje jako neurolog a psychoterapeut v PN Bohnice. Miluje Francouzkou filosofii a cesty na kole.

Supervize: PhDr. Oldřich Čálek, CSc 

Je členem České daseinsanalytické společností.