Individuální psychoterapie

Hypnóza

Relaxační techniky  

Kurz Epimeleia

 

Kontakt:   olda.jirsa@gmail.com                      777 303 272

Oldřich Jirsa

Vzdělání:

Pražská psychoterapeutická fakulta na PVŠPS.

Evangelická Teologická Fakulta UK 

Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně pod vedením doc. PhDr. O. Čálka a MUDr. Z. Pinďákové

Svůj život, v intencích Starých Řeků, rozděluje mezi manuální práci při výrobě dýmek, sport a lásku k filosofii. Věnuje se Existenciální psychoterapii a práci se spirituálními potřebami člověka. Pracuje pomocí hlubokých relaxačních technik a hypnózy, meditačních technik a výkladu snů.

Supervize: PhDr Eva Tošnerová 

Je členem České daseinsanalytické společností.