Individuální psychoterapie

Krizová intervence

Doprovázení pozůstalých

Hagioterapie

 

Kontakt:  dagmarvaluchova@gmail.com      773 459 365

Dagmar Valuchová

Vzdělání:

Pražská psychoterapeutická fakulta na PVŠPS.

Evangelická Teologická Fakulta UK 

Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně pod vedením doc. PhDr. O. Čálka a MUDr. Z. Pinďákové

Pracuje jako psychoterapeut na akutním příjmovém oddělení v PN Bohnice. Absolvovala Kurz kompletní krizové intervence. Studium a nová poznání jsou její radostí života.

Supervize: Mudr. Zuzana Pinďáková 

Je členem České daseinsanalytické společností.