Individuální psychoterapie

Krizová intervence

Koučink

Hypnóza

 

Kontakt:   jakubformanek@hotmail.com        607 730 419

www.jakubformanek.cz

Jakub Formánek

Vzdělání:

Magisterské vzdělání  z teologie ETF UK

Doktorát z filosofie na ETF UK

Disertace: Místo svobodné volby v Leibnizově systému

Rogeriánský  sebezkušenostní výcvik  (PCA)

Hypnoterapie a realaxační hypnóza (Institut hypnózy)

 

 

Miluje svou rodinu, filosofii, knihovny, hudbu  a veškerý sport

Pracuje ve spirituální péči FN Motol a v LRS Chvaly

Supervize: PhDr. Vendula Junková