Příští setkání

                             Milí přátelé

                             Zveme vás opět do naší filosofické čítárny

                                   Epimeléia – Péče o duši

                                       

                                   Kdy:    21.9. 2019  v 9.30 !

                                   Kde: Vyšehradská:  43, Praha 2, 1. Patro

                              Program: 1. Úvodní komunita.

                                                2.  Emmanuel Lévinas – Totalita a nekonečno.                                                                           

                                                 3. Oběd.

                                                 4.  Emmanuel Lévinas – kam Heidegger nedošel.                                      

                                                 5. Meditace dle řeckých, východních a křesťanských tradic. 

 

                               Předpokládaný konec kolem 18.00.