Péče o duši - psychohygiena

      Duševní hygiena je celostní přístup k člověku, který zahrnuje poznatky a činnosti pocházející z řady oborů, zvláště psychologie, psychiatrie, filozofie, sociologie, pedagogiky, psychoterapie nebo psychosomatické medicíny. V širším pojetím duševní hygieny je chápána jako péče o dobrý stav a rozvoj duševního zdraví jako součásti celkového zdraví člověka, v užším pojetí jako odstranění nebo prevence duševních nemocí. Někdy je duševní hygiena spojována pouze se snižováním či odstraňováním nadměrné psychické zátěže či stresu prostřednictvím relaxačních technik. 
 

   V praxi se jedná o tyto cíle:

  • umění odpočívat, relaxace a zásady zdravého životního stylu ve všech jeho dimenzích, včetně umění plánovat a využívat svůj čas; důraz na pozitivní orientaci ve vlastním životě i ve vztahu k druhým, rozvoj přesvědčení o smysluplnosti života.
  • rozvoj vlastní autonomie, utváření odpovídající sebedůvěry, objektivního a přiměřeně kritického vztahu ke skutečnosti; rozvoj sociálních vztahů  s důrazem na zdravou a víru v druhé lidí včetně přípravy na přijetí jejich možných selhání; prevence a zvládání životních potíží, umění přijímat výhry i prohry a vyrovnávat se s neúspěchy. 
  • poznání sebe samého a rozvoj vlastních možností v podobě naplňování přiměřených a reálných životních cílů; otevřené a akceptující prožívání, které zahrnuje umění uvědomovat si sám sebe, respektovat své pocity včetně těch obtížných či nepříjemných, nepotlačovat je a naučit se jim rozumět, vnímat též pocity jiných lidí a umět využít informace v nich obsažené; integrace osobnosti a přijetí zásad péče o biologickou, duševní, sociální, kulturní a spirituální rovinu vlastního života.

   Duševní hygiena je předpokladem duševního zdraví. Nepečujeme-li totiž o naše psychické zdraví, může přetížení a stres nebo chybějící smysl našeho života způsobit oslabení našich psychických sil a omezovat tak náš život a kvalitu jeho prožívání. To vše vede k nevyrovnanosti, nervozitě, frustraci a postupně se může stát, že vaše psychika začne trvale ovlivňovat také tělesné funkce. Zhorší se spánek, objeví se pocity úzkosti a trvalého napětí, časté je nechutenství a zažívací obtíže. Dlouhodobý psychický stres oslabuje imunitu, podílí na rozvoji deprese, dochází ke zvýšení krevního tlaku, a tak se lze dostat až k omdlévání, srdeční slabosti nebo záchvatům paniky. 

   K duševní hygieně tedy začínají zpravidla přistupovat zejména lidé, kteří cítí, že s nimi v důsledku vnitřních či vnějších vlivů není něco v pořádku po psychické stránce. Pro mnohé z nich je dostačující formou řešení jejich problémů a nemusí podstupovat dlouhodobou psychoterapii. Chtějí se dostat zpět do svého původního vyrovnaného stavu. To ale nemusí být vše. Pravidelnou péčí o vaši duši lze mnohé vylepšit a zlepšit prožívání vašeho života. Zvýšíte tak např. své pracovní výkony prostřednictvím zlepšení koncentrace a cílevědomosti. Prohloubíte také vlastní odpočinek, který je pro výkonost důležitý stejně jako práce samotná. Pomůžete si také v rovině osobních vztahů a rodinných a jiných sociálních vazeb. Především se ale sami budete cítit lépe, uvolněněji a pozitivněji.