Hagioterapie

Co znamená název Hagioterapie? Toto slovo je odvozeno z řeckých slov therapeia – péče, léčba, a hagios –čistý, svatý, posvátný. Toto slovo vyjadřuje, že  cílem hagioterapie je proměna člověka cestou tématizace existenciál spojených s transcendentnem. vychodiskem hagioterapie je předpoklad, že příběhy Bible a příběhy člověka se vzájemně interpretují a pomáhají burcovat nejvlastnější já člověka pro život a proti destrukci, a to *jeho vlastní cestou.

Hagioterapie je forma skupinové existenciální psychoterapie, která je otevřená tématizaci transcendentna a která pracuje s předpokladem, že příběhy Bible a životní příběhy mého života se vzájemně interpretují.

Specifikem hagioterapie je to, že náboženskost považuje za mimořádně mocnou a všeobecně přítomnou sílu lidského duševna („Věřící není nikdy úplně věřící a nevěřící není úplně nevěřící“). Nepracuje ovšem s doktrinálními obsahy, které hlásají jednotlivá náboženství, nýbrž s psychickými strukturami, které se s těmito oblastmi pojí – se strukturami existenciálními (s otázkami smyslu života, hodnot, vztahů, smrti, zodpovědnosti atd.), numinózními (s postoji životní vděčnosti, bázně, lásky, sebeobětování atd.) a morálními (dobro a zlo, vina, trest, odpuštění atd.). Hagioterapie vychází z předpokladu, že projektivní práce s těmito strukturami napomáhá člověku k novému „čtení“ jeho životních příběhů a k objevování nových, prospěšných a méně destruktivních způsobů chování, prožívání a vztahování se ke světu.

 

Hagioterapie v praxi - článek pro zpravodaj PN Bohnice

 

Více na:   www.hagioterapie.cz